Cultuur in de hoofdstad

Gouden greep uit het aanbod

in de Amsterdamse kunst-
wereld. Waar gaan we heen?

Lees verder…

Robert Malasch

Verbiedt voor het hele jaar 2019
de woorden ‘diversiteit’ en
‘inclusiviteit’ in artistieke context
Lees verder…

kop

Het grootste geschiedenisevenement, de Maand van de Geschiedenis, is begonnen. In oktober 2019 staat het thema 'Zij/Hij' centraal. Daarbij kijken we hoe de genderverschillen historisch zijn gevormd.

 

 

De wereldbevolking heeft altijd voor zo'n vijftig procent uit vrouwen bestaan, maar we kennen vooral de namen van mannen uit het verleden. Hoe kunnen we de wereld van nu begrijpen zonder te weten wat de rol van de vrouw in de geschiedenis is geweest?

 

Honderd jaar nadat de Nederlandse vrouwen actief kiesrecht kregen, gaan we op zoek naar alternatieve visie op bestaande verhalen. En completer beeld leidt immers tot nieuwe inzichten en een veelzijdiger kijk op verleden én heden. Van heksenvervolging tot moedermavo, en van Jacoba van Beieren tot Saartjie Baartman.

Zie de Agenda voor alle activiteiten

AmsterdamWeb - voor de kritische burger achter de consument | Contact | Informatie |